Londýnský Tower byl zmíněn již v 11. století. Dnes je to jedna z dominant města, která po staletí plnila různé funkce. Každý rok jej navštěvují turisté z celého světa, aby viděli úžasný komplex a také královské poklady. Zde jsou některá zajímavá fakta o Tower of London.

1. Tower of London je dnes nejstarším dochovaným palácem a obrannou stavbou v hlavním městě Anglie. Byl postaven pro Viléma Dobyvatele v 11. století. V průběhu staletí se sem panovníci zdráhali chodit, protože podmínky nebyly příliš dobré a celá pevnost působila oproti jiným palácům dosti ponurým dojmem.

2. Srdcem londýnské pevnosti je Bílá věž, která je ústředním bodem a nejstarší částí celého komplexu. Sídlí zde Královská zbrojnice, Artillery Gallery, Court of Kings and Crypt.

3. Podle staré tradice zůstávali budoucí angličtí panovníci těsně před korunovací jednu noc v Toweru a teprve odtud šli do Westminsteru.

4. Na přelomu 14. a 15. století byl Tower vězením pro urozené obyvatele Anglie. Jeho nejoblíbenějšími vězni v průběhu let byli královna Alžběta I., John Fisher (biskup z Rochesteru a mučedník) a Thomas More, slavný myslitel, spisovatel a světec.

5. Za vlády Jindřicha VIII. byla nejznámější věž v areálu tzv. Zelená věž, kde byli popravováni vězni odsouzení k smrti. Zde byly zabity Catherine Howard a Anne Boleyn, královy dvě manželky.

6. V roce 1941 přišel do Anglie jeden z nejvýznamnějších nacistů Rudolf Hess.Jeho cílem bylo vyjednat podmínky míru mezi Německem a Anglií, ale bylo s ním zacházeno jako s válečným zajatcem. Winston Churchill ho nechal zavřít v Tower of London a odmítl se zločincem mluvit.

7. Královská kaple sv. Svatý Petr v řetězech. Zde byly nalezeny ostatky královen a dalších zavražděných za vlády dynastie Tudorovců.

8. Havrani jsou neodmyslitelným prvkem Toweru. Podle legendy, pokud někdy pevnost opustí, bude to konec říše. Nejméně šest ptáků musí trvale pobývat v areálu a jsou velmi dobře střeženi. Sedmý havran je záloha, kdyby se náhle něco stalo jednomu ze šesti povinných.

9. Tower of London hlídají Yeomen Warders, kterým se říká beefeaters. Stráž vznikla v patnáctém století a jejím úkolem bylo střežit vězně a královské insignie. Dnes žijí v pevnosti společně se svými rodinami.

10. V pevnosti je dodnes místo, kde můžete obdivovat klenoty a královské insignie. Zde se nachází královský prsten, jablko, žezlo a největší diamanty světa jako Cullinan I.

Kategorie: