Bydgoski kanál je jedno z nejkrásnějších míst, které při návštěvě Bydgoszcz rozhodně stojí za to vidět. Není to ale jen vizuálně krásné místo. Je to také skutečný důl mnoha nesmírně zajímavých kuriozit, které nepochybně stojí za to poznat, abychom pochopili obrovský rozsah zbožňování tohoto místa.

1. První kuriozita se týká samotné výstavby tohoto místa. Inu, Bydgoszczský kanál postavilo za osmnáct měsíců téměř deset tisíc dělníků.

2. Druhá z kuriozit o tomto místě se také týká této stavby, ale bohužel jde o kuriozitu krajně nepříjemnou. Inu, tato stavba stála životy téměř 2000 z nich, což je nepochybně obrovské číslo a samotný fakt je nesmírně deprimující.

3. Myšlenka na vytvoření tohoto kanálu byla realizována těsně po prvním rozdělení Polska v letech 1773-1774. V té době vládl vládce Pruska Fridrich II.

4. Bydhošťský průplav je známý i jinou skutečností. No, hrálo to velmi důležitou roli ve vodní dopravě. Právě přes něj byla většina dřeva z Kongresového království a Ruska plavena do Německé říše.

5. S odkazem na výše uvedenou kuriozitu lze s klidem říci, že měl i další neobvyklou roli. No a právě díky němu se rozvíjel obchod a průmysl. Hlavně ty stroje, dřevo a nábytek.

6. Další velmi zajímavou skutečností je, že na přelomu devatenáctého a dvacátého století tento kanál obsluhovalo přes 3000 vorařů, kteří pracovali pro tehdejšího největšího rejdaře Lloyda Bydgoskiho.

7. Bydgoszczský průplav měl pozoruhodný dopad i na další problém.Inu, jak v rámci města, tak i příměstských oblastí to mělo od 40. let 20. století obrovský vliv na rozkvět společenského života, který souvisel s výstavbou restauračních a zábavních komplexů v jeho okolí.

8. Bydgoszczský průplav má i další velmi důležitý historický význam. Dobře, spojil Bydhošť s Naklom, ale hlavně se mu podařilo sloučit povodí Visly a Odry na základě jejich přítoků.

9. Tato spojení umožnila vznik ekonomicky mimořádně důležité vnitrozemské vodní cesty, která se stala konkurencí pro Gdaňsk.

10. Kanál byl mnohokrát renovován a modernizován, ale ani na okamžik neztratil své historické kouzlo.

Kategorie: