Volavky jsou poměrně velcí ptáci s charakteristickými dlouhými nohami a mírně shrbeným držením těla díky prodlouženému ohebnému krku. Vyskytují se téměř po celé Evropě, Africe a Asii. Existuje několik poddruhů, ale z hlediska morfologie jsou si všechny velmi podobné.

1. Nejoblíbenější volavky jsou volavky šedé, volavky modré a volavky černobřiché.

2. Celková délka těla volavky je necelých 100 centimetrů. Rozpětí křídel zase může být až dva metry. Lebka je dlouhá až tucet centimetrů, i když je třeba počítat s tím, že většinu zabírá zobák.

3. Volavky jsou ptáci, u kterých nebyl pozorován pohlavní dimorfismus. To znamená, že samice a samec nemají oddělené rysy, podle kterých lze snadno rozlišit pohlaví ptáka. Vypadají velmi podobně.

4. Mladší jedinci mají obecně o něco tmavší opeření, které se s přibývajícím věkem mění.

5. Krční obratle Volavky jsou konstruovány tak, aby se krk ohýbal mnoha různými způsoby, které z lidského pohledu vypadají přinejmenším nepřirozeně.

6. Volavky patří k ptákům s takzvaným prachovým peřím. Jedná se o křehké peří, které volavka rozbije zobákem a tím vyčistí skutečné peří.

7. Volavky se vyskytují především v mokřadech nebo v bezprostřední blízkosti vodních nádrží. Rádi se brouzdají ve vodě. Usazují se v blízkosti jezer, mangrovů a řek. Na těchto místech si také staví svá hnízda.

8. Volavky mají poměrně pestrý jídelníček. Nejraději mají ryby, a proto jsou jejich volbou mokřady. Nepohrdnou však ani slimáky, hady a ani o něco menším ptactvom. Loví především tvory, které bude schopen bez problémů spolknout. Občas chytí rybu, kterou musí pustit, protože ji nemůže spolknout.

9. Volavka je známá tím, že vyvrací nestrávené jídlo. Takové krmivo se nazývá pelety a obvykle se skládá z o něco tvrdších složek moučky, např. kostí malých savců nebo úlomků ryb.

10. Volavky jsou extrémně aktivní během dne, i když nejlépe se cítí za svítání. Tehdy se vydávají na lov, který není nijak okázalý. Volavka dokáže strávit mnoho hodin ve vodě nehybně, aby konečně ulovila zatoulanou rybu. Pak následuje bleskový útok.

11. Drobné volavky vydávají zvuk jako prasečí kvičení.

12. Czapliniec je označení pro chovnou kolonii volavek. V největších koloniích může být až několik stovek hnízd. Nejmenší je jen tucet nebo tak nějak.

13. Vajíčka volavek se kladou po několika kusech, obvykle nepřesahujících deset. Vyznačují se charakteristickou modrou barvou. Délka vajíčka obecně nepřesahuje šest centimetrů.

14. Inkubace vajec obvykle trvá méně než měsíc. V tomto období se o povinnosti dělí táta a máma. Obě volavky se střídají v dumání. Jídlo jí jednou žena, jednou muž.

15. Miminka po vylíhnutí potřebují pevnou podporu svých rodičů. V hnízdě zůstanou několik příštích týdnů. Jsou to rodiče, kteří jim v této době poskytují jídlo. Po necelých dvou měsících jsou mláďata připravena k prvnímu letu. Je to krok k nezávislému životu.

16. Největší hrozbou pro mláďata jsou jiní predátoři a špatné povětrnostní podmínky. Obzvláště v zimě může být dostatek jídla obtížný úkol.

17. Předpokládá se, že v Polsku žije asi 20 000 volavek. Jejich milovanou částí naší země je sever a západ, kde jsou velké vodní plochy.

18. Březen je měsícem velkých příprav. Rozmnožovací měsíc, ve kterém samice začíná stavět hnízda pro své potomky.

19. Jen malá část volavek se přes zimu rozhodne podniknout dlouhou cestu do teplých krajin. Nejčastějším směrem je pak jižní Asie a severní Afrika.

20. Nedaleko Štětína, v Kurowskie Błoty, se usadila největší dosud pozorovaná volavčí kolonie v Polsku. Odhaduje se, že v kolonii bylo přes dva tisíce jedinců.

21. Odhaduje se, že volavka, které se v mladém věku podařilo dostat z hnízda a nepadnout za oběť jiným predátorům, se může ve volné přírodě dožít až dvaceti let.

22. Podivné chování lze pozorovat u volavek, které se cítí ohroženy.Jednou z nejčastějších reakcí je předstírat, že neexistujete. Volavka za tím účelem zvedne jednu nohu a hluboko položí hlavu, jako by se chtěla schovat před celým světem. Neméně častou reakcí je vzlétnutí, ke kterému obvykle dochází současně s vylučováním výkalů. V případě volavek se jedná o nepodmíněný reflex, i když ve skutečnosti dokáže odrazit nepřítele. Muž je určitě schopen odradit od dalšího pronásledování.

Kategorie: